Search :
 

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556

พบกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย เช่น

* นิทรรศการท่องเที่ยวไทยศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวและประชุม AEC + 6

Aec

ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

+ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

* นิทรรศการ Modern Marketing ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Theme “หลงรักประเทศไทย”

* นิทรรศการ ท่องเที่ยวในภาพรวม 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

-ภาคเหนือ “วัฒนธรรมล้ำค่างานผืนป่าธรรมชาติ”

-ภาคกลาง เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง

ภาคกลาง

-ภาคอีสาน “แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม”

อีสาน

-ภาคใต้ “ป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรม”

ภาคใต้

-ภาคตะวันออก “สีสันตะวันออก”

ภาคตะวันออก

* นำเสนอมุมมองท่องเที่ยวใหม่ กับ ถนนคนเดิน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว

* ชิมช้อปฯ อาหารอร่อย อาหารดัง เมนูเด็ด จาก 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว

* เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-ร่วมสมัยและนานาชาติ @ เวทีใหญ่

* โชว์เคสของหน่วยงานพันธมิตรกับ ททท. เช่น สสปน. ศศป. จังหวัด
ที่เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค

* สัมมนาเชิงวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวสำหรับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวกับสถาบันการศึกษา
สาขาท่องเที่ยว ฯลฯ

* ส่งเสริมการขายด้านตลาดในประเทศเป็นพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
และแขก VIP วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.

* ศูนย์รวมสินค้าบริการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ และโปรโมชั่นพิเศษ มากมายเกือบ 1,000 ราย
แบ่งเป็นหมวด ดังนี้

-ขนส่งเดินทาง (เครื่องบิน/รถยนต์/รถไฟ/เรือ)

-โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท

-บริษัทนำเที่ยว

-แหล่งท่องเที่ยวพิเศษ สนามกอลฟ์

-สถาบันการเงิน ธนาคาร บัตรเคดิส

-สปา สถานบันเสริมความงาม โรงพยาบาล

-สวนสนุก สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า

-และสินค้าบริการอื่นๆ อีมากมาย
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสนใจจองพื้นที่เข้าร่วมงานด่วน…ติดต่อโดยตรงที่ บริษัทอิมแพ็ค
เอ็กซิบิชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด ( ฝ่ายโครงการพิเศษ ) โทร. 028335262-65 โทรสาร.028335266 อีเมล์ specialproject@impact.co.th
หรือ ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2250-5500 ต่อ 1333-36

เครดิต http://www.tiewpakklang.com

Bangkok Weather forecast © weather-wherever.co.uk