Search :
 

โพรวองส์ ชาโมนิกซ์

โพรวองส์ ชาโมนิกซ์
Start Date : 05 March 2013
End Date : 05 March 2013
Tour price : -1 บาท
Deposite : -1 บาท
Document Date : 05 March 2013

ข้อมูลสำหรับท่านก่อนเดินทางกับเรา

 • ทัวร์ของเราจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 6  ท่าน เน้นการเดินทางที่ยืดหยุ่น ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างแท้จริง โดยมียานพาหนะพร้อมคนขับและไกด์ พาท่านสู่เส้นทางและสถานที่แปลกใหม่ตามเมืองต่างๆ
 • เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีที่พักแบบ Bed & Breakfast, Homestay หรือแบบโรงแรมอยู่ในโปรแกรม ส่วนอาหารการกินเราจะจัดเตรียมให้ท่าน เฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางกับเรานั้น ท่านจะได้พบเจอกับอาหารที่มีความหลากหลายและน่าลิ้มลองตามที่ต่า งๆ การให้ท่านเลือกทานอาหารกลางวันและเย็นตามอิสระเองแบบนี้ อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดมากกว่าการจ่ายค่าอาหารแบบเหมารวมและท่านเองก็จะไม่พลาดโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นรสต้นตำรับ โดยที่พักและอาหารนั้นไกด์ของเราจะให้คำแนะนำท่านตามความเหมาะสมที่สุด
 • เพราะเหตุใดทัวร์ของเราบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า? เนื่องจากการเดินทางของเราเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกันกับทัวร์ขนาดใหญ่ทั่วไป ดังนั้นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คำนวนออกมาอาจจะสูงกว่าโดยเราคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

**รับจำนวน 6 ท่าน**

โทร.02-946-1169 แฟกส์. 02-946-1168

รายละเอียดการเดินทาง
วันเดินทาง กทม.
20.00น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู  Row G   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความ สะดวกในการต้อนรับและเชคอินสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลเที่ยวบินที่ LX 181

*****ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100   มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผักผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ****** 

23.15น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ LX 181 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ซูริก - เอส - โมนาโก - อิกซ์ ออง โพรวองส์
06.10น. เดินทางถึงเมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ LX 562
09.00น.  เที่ยวบินที่ LX 562  ออกเดินทางจากสนามบินซูริก สู่นีซ 
10.10น. เดินทางถึงนีซ ไกด์รอรับท่านที่สนามบินนีซ (Nice Cote D'Azur Airport) จากนั้นออกเดินทางสู่ลัดเลาะชายฝั่งมุ่งสู่ เมืองเอซ (Eze) หมู่บ้านบนภูเขาริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโพรวองซ์   แล้วมุ่งหน้าต่อไปยัง รัฐโมนาโก (Monaco)        เราจะเดินทางเลียบชายฝั่งทะเล หรือที่เรียกว่าริเวียร่า   ให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศแห่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวอิตาลีและ ฝรั่งเศสกันอย่างเพลิดเพลิน  เดินทางถึงรัฐโมนาโค แวะชม เมืองมอนติ คาร์โล (Monte-Carlo)  โมนาโคมีฉายาว่าไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน    (โมนาโคเป็นชื่อเมืองเก่า ส่วนมองติคาร์โลเป็นชื่อเมืองใหม่)  ตั้งอยู่บนชายฝั่งส่วนใต้สุดของฝรั่งเศส ชาวโมนาคันไม่ต้องเสียภาษีอากรและไม่ต้องรับราชการทหารแต่โมนาโคก็ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือหลายด้านจาก ประเทศฝรั่งเศส          พาท่านไปถ่ายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De Princes) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ      สร้างขึ้นบนส่วนที่เป็นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม      แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule   ท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหรา มีเวลาให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายได้ตามอัธยาศั (ที่มอนติคาร์โล ศูนย์รวมร้านสินค้าแบรนด์แนมระดับโลกให้เลือกมากมาย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ อิกซ์ ออง โพรวองส์ (Aix en Provence) เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สง่างามที่สุดในฝรั่งเศส ทั้งนี้เพราะเป็นเมืองของผู้ดี เป็นเมืองปัญญาชน เพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากมาย  เมืองอิกซ์ ออง โพรวองส์ มีอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมันที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุงและมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม ตามรอยศิลปินเอกชื่อดังแห่งเมืองโพรวองส์ (Provence) ซีซาน (Cezanne) เดินตามรอยเท้าของซีซาน ที่มีการตีตราสัญลักษณ์ที่ทำด้วยทองเหลืองติดตามพื้นถนนในเมือง เพื่อเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเส้นทางสายซีซาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น    ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ชิมอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสดๆจากแคว้นโพรวองส์ในรสต้นตำรับ เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Aix-en-Provence
   
อิกซ์ ออง โพรวองซ์ - กาซิส์ - มาร์เซย์ - อิกซ์ ออง โพรวองซ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก แวะชมตลาดเช้าแบบ Provençale (โพรวองซาล-หากตรงกับวันที่มีการนัดตลาด) ที่ Aix-en-Provence สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ กับ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านผักและผลไม้สดๆจากไร่ และตลาดดอกไม้สด  จากนั้นเดินทางไปชม เมืองกาซิส์ Cassis  เมืองเล็กๆ ริมทะเลเมดิเตอเรเนียน เดินเที่ยวเพรสกิล ( Presquile) แผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลจนเกือบขาดออกจากแผ่นดินใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาร์กเซย์ ( Marsaille) ชมท่าเรือเก่า และขึ้นชมทิวทัศน์เมืองมาร์เซย์และชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแบบพาโนรามา รวมทั้งชมมหาวิหารโนเทอร์ ดาม เดอ ลา การ์ด (Notre Dame De La Gard) มาร์เซย์เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเมืองท่าอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนสู่ดินแดนฝรั่งเศสตั้งแต่การค้นพบและ ก่อตั้งมาตั้งแตยุคกรีก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2600 ปี มีเกาะเล็กห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของคุกเก่าแก่ (เป็นทั้งอดีตปราสาท) ชื่อว่า Chateau d’ IF 
เย็น รับประทานอาหารเย็น    ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Aix-en-Provence
   
อิกซ์ ออง โพรวองซ์ - แซงต์ เครเม่ - ชาโตว์ เดสตูบลง - เลส์ โบ เดอ โพรวองซ์ - อาร์เลส์ - อิกซ์ ออง โพรวองซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  ออกจากที่พักแต่เช้าจากนั้นเดินทางไปยัง เมืองแซงต์ เครเม่ (St Remy de Provence) เมืองที่ Van  Gogh  ศิลปินยุคอิมเพรสชั่นนิสที่โด่งดังได้เดินทางมารักษาตัวในช่วงบั้นปลายของ ชีวิตและที่นี่เองที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนเอาไว้มากมายตามรอย ศิลปินดังไปยังจุดต่างๆที่เขาได้ใช้เวลาในการวาดรูปและชมเมืองเก่าที่สวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์  นำท่านออกเดินทางสู่ ชาโตว์ เดส์ตูบลง (Château d’Estoublon) แหล่งปลูกมะกอกเพื่อใช้ทำน้ำมันมะกอกและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากมะกอกที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นโพรวองซ์ที่ยังคงมีการ เก็บเกี่ยวมะกอกด้วยแรงงานคน จากนั้นลัดเลาะไร่องุ่น ชมชาโตว์ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 15
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเลส์โบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) เมืองโบราณน่ารักๆที่ตั้งอยู่ในแถบภูเขาสูง Alpilles mountains ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน ตลอดจน ศิลปะ และวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น“หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดใน ฝรั่งเศส” เที่ยวชมอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างจากหินปูน พบกับร้านค้าที่ขายของที่ระลึกสไตล์โพรวองซ์  จากนั้นพาท่านชม เมืองอาร์เลส์ Arles เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงเหลือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสนามต่อสู้ของชาวโรมัน Arène d’Arles มีความจุ 25,000 ที่นั่ง สร้างเมื่อ 80 ปีก่อนคริสตกาล ที่มีสภาพสมบูรณ์ และโรงละครสมัยโรมัน (Le Théâtre Antique) ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1981
เย็น รับประทานอาหารเย็น   ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Aix-en-Provence
   
อิกซ์ ออง โพรวองซ์ - ซาลง เดอ โพรวองส์  - เซนองก์ อับบีย์ - กอร์เดส์ - ครูซิยง - อิกซ์ ออง โพรวองซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแวะเยี่ยมชมบ้านเกิดของนอสตราดามุส Nostradamus นักดาราพยากรณ์ชื่อดังของโลก ที่บ้านของเขาใน เมืองซาลง เดอ โพรวองส์ Salon de Provence และชมย่านเมืองเก่า  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองกอร์เดส์ แวะไปถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่เป็นไฮไลท์ของแคว้นโพรวองส์ที่ โบสถ์เซ-นองก์ อับบีย์ (Senanque Abbey) เพราะเป็นโบสถ์โบราณที่ปรากฏคู่กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ในภาพภ่ายที่ใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของโพรวองส์นั่นเอง หมู่บ้านกอร์เดส์ Gordes ตั้งยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูแบครง (Luberon) ซึ่ง เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขาละ ปลูกลดหลั่นต่อกันมาตามไหล่เขามีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและ บรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์อบนอกของหมู่บ้านนี้ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปีหมู่บ้านหินเก่า แก่ที่สร้างด้วยการนำหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุชื่อมใดๆ ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น “อีกหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านครูสิยง Roussillion ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่บนสันเขาละประกอบกับลมประจำถิ่นแถวๆโพรวองซ์ ที่ชื่อ Mistral  ที่ ช่วยพัดพา ทำให้อากาศที่นี่เย็นสบายเหมาะต่อการเดินเล่นยิ่งนัก โดยลักษณะเด่นของหมู่บ้านนี้คือ เมื่อมองไปในภาพรวมของหมู่บ้านแล้ว จะเห็นออกเป็นสีส้มๆ แดงๆ ก็เนื่องมาจากว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งแต่ในสมัยอดีตมีชื่อเสียงมากด้านการผลิตสีคุณภาพดีที่ได้มาจากแร่ Ocre ซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติสำคัญของหมู่บ้านนี้นี่เองปัจจุบันทางการได้อนุรักษ์พื้นที่บางส่วนเอาไว้ เรียกว่า Sentier des ocres ไม่ให้ขุดนำดินไปใช้เสียหมด โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและถ่ายรูป
เย็น รับประทานอาหารเย็น   ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Aix-en-Provence
   
อิกซ์ ออง โพรวองส์ - อาวินญง - อานน์ซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก วันนี้ออกจากที่พักแต่เช้าเพื่อเดินทางสู่ เมืองอาวินญง (Avignon) เมืองเก่าในยุคกลางที่ยังคงความงดงาม และคลาสสิกที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า The Jewels of the Southern Rhone เมืองอดีตที่พำนักของพระสันตปาปาแคลม้องท์ที่ 5 ได้ทรงหนีความยุ่งยากปัญหาทางการเมืองในกรุงโรม และทรงสร้างวังแห่งพระสันตะปาปาของพระองค์ (ปาเล่ส์เดส์ปาปส์) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 ถึง 1377 ความหลงเหลือของกำแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตปาปา และสิ่งก่อสร้างยังมีความสมบูรณ์ และทำให้เมืองอาวีญยองกลายเป็นสถานที่สำคัญของแคว้นโปรว้องซ์ นำท่านชมเมืองอาวีญยองเมืองเก่าในส่วนที่เป็นวังพระสันตะปาปา ปาเล่ส์เดส์ปาปส์ (Palais des Papes) หรือ อดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 7 พระองค์ ปัจจุบันแม้จะถูกทำลายไปจากการเกิดเพลิงไหม้ในบางส่วนแต่ก็ได้รับการบูรณะ กลับมาเป็นเหมือนดังเดิมรายรอบด้วยกำแพงเมืองเก่า แม่น้ำโรนที่ไหลผ่านวังพระสันตปาปา ท่านจะเห็นสะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ชื่อสะพานเบเนเซ่ (Le Pont St.Benezet)โดดเด่นและสะดุดตามากที่สุด สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1177 ถึง 1185
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอานน์ซี (Annecy) เมืองสวยงามแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบอานน์ซี น้ำใส และสะอาดที่สุดของโลก ชมเมืองเก่าบนฝั่งแม่น้ำเทียว (Thio) สวนสาธารณะริมทะเลสาบ ต้นเรดวู๊ดที่นำมาจากอเมริกา สูงใหญ่ตระหง่าน รายรอบโคนต้นด้วยพันธุ์ไม้ดอก สวยงามมาก สวนนี้ เรียกว่า ชาร์แดง เดอ เลอรอป (Le Jardin de l’Europ)  ชมอาคารรูปทรงแปลกตาคล้ายเรือหันหน้าออกทางทะเลสาบ อาคารนี้มีชื่อว่า Palais de l’isle (Isle palace ) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอานน์ซี ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ เดิมทีอาคารนี้เป็นของตระกูล เดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12 แต่อีก 200 ปีต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นศาลและคุก แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่15 แล้วกลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส จนถึงปีคศ.1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะครั้งใหญ่แล้วใช้เป็นที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของเมืองอานน์ซีและซาวัว
เย็น รับประทานอาหารเย็น   ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ที่พักที่เมือง Annecy
   
อานน์ซี - ชาโมนิซ์ มงบลอง - เอกุย ดู มิดี - แมร์ เดอ กราซ - เจนีวา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix Mont Blanc เมืองในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาสูง  มีหิมะปกคลุมตลอดปี  โดยเฉพาะยอดเขาชื่อดัง มงต์บลองก์ (Mont Blanc) มีความสูง 4,807 เมตรนับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในแอลป์เมืองรีสอร์ทแห่งนี้นับว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักเดินทางชาโมนิกซ์เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมในแอลป์ และสมควรที่จะได้เป็นหนึ่งในสุดยอดของแอลป์ สถานที่นัดพบของโลกที่อยู่ใต้หลังคาของ นำท่านสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาเอกุย ดู มิดี  L’Aiguille du Midi (ค่าขึ้นคนละประมาณ 40 ยูโร รวมแล้ว) ที่ความสูงกว่า 3,842 เมตร จุดชมวิว 360 องศาแบบพาโนรามา ชมทัศนียภาพของยอดเขามองต์บลังก์ และหากในวันที่อากาศดีบนความสูงกว่า 4,000 เมตรท่านสามารถมองเห็นอาณาเขตดินแดงของฝรั่งเศส, อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างกว้างไกล หรือท่านสามารถเดินเล่นถ่ายภาพในตัวเมือง หรือเลือกซื้อของที่ระลึก
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย พาท่านขึ้นรถไฟสายน้ำแข็ง แมร์ เดอ กลาส  Mer de Glace  เพื่อไปชมธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่อลังการอันเกิดจากการทับถมของหิมะลงบนธารน้ำทะเลเป็นชั้นๆ ที่ระดับความสูง 1913 ม. รถไฟสายนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในเทือกเขาแอลป์และยอดนิยมในฝรั่งเศส ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา เขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พาชมเมืองเจนีวาโดยรอบ อาทิ ที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ , โบสถ์เซนต์ปิแอร์ โบสถ์ที่เก่าที่สุดของเมือง , ศาลากลางเมืองเจนีวาที่มีความเก่าแก่กว่า 500 ปี, โรงอุปรากร, มหาวิทยาลัยเจนีวา
เย็น รับประทานอาหารเย็น   ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ที่พักที่เมือง Geneva
 
เจนีวา - กทม.
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเที่ยวชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ชม นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 
18.00น. พาท่านนำส่งสนามบินเจนีวา  สวิตเซอร์แลนด์
21.05น. เที่ยวบินที่ LX 2819 ออกเดินทางจากสนามบินเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
21.55น. เดินทางถึงซูริค สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ LX 180
22.45น. LX 180ออกเดินทางกลับสู่กทม.
กทม.
14.40น. เดินทางถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ     กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
แบบพักห้องคู่ห้องละ 2-3 ท่าน เดินทาง 4 ท่าน เดินทาง 5 ท่าน เดินทาง 6 ท่าน
ราคาท่านละ (บาท)      
 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารเช้าระบุตามรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 8. ค่าบริการไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ค่าทิปส์ ฯลฯ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

 

Privacy
Bangkok Weather forecast © weather-wherever.co.uk