Search :
 

ออสเตรีย เชค เวียนนา ฮัลสตัฟ เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก

ออสเตรีย เชค เวียนนา ฮัลสตัฟ เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก
Start Date : 05 March 2013
End Date : 05 March 2013
Tour price : -1 บาท
Deposite : -1 บาท
Document Date : 05 March 2013
ReadyPlanet.com
 

 

 ออสเตรีย  เชก

เวียนนา  ซัลบูร์กส์ ฮัลสตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ ปราก

 

 

FYI: ข้อมูลสำหรับท่านก่อนเดินทางกับเรา

-ทัวร์ ของเราจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 6 ท่าน           เน้นการเดินทางที่ยืดหยุ่น ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างแท้จริง โดยมียานพาหนะพร้อมคนขับและไกด์ พาท่านสู่เส้นทางและสถานที่แปลกใหม่ตามเมืองต่างๆ

-เพื่อ ให้ท่านได้เข้าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีที่พักแบบ Bed & Breakfast,Homestay หรือแบบโรงแรมอยู่ในโปรแกรม ส่วนอาหารการกินเราจะจัดเตรียมให้ท่านเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางกับเรานั้น ท่านจะได้พบเจอกับอาหารที่มีความหลากหลายและน่าลิ้มลองตามที่ต่างๆ   การให้ ท่านเลือกทานอาหารกลางวันและเย็นตามอิสระเองแบบนี้ อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดมากกว่าการจ่ายค่าอาหารแบบเหมารวมและท่านเองก็จะไม่ พลาดโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นรสต้นตำรับ  โดยที่พักและอาหารนั้นไกด์ของเราจะให้คำแนะนำท่านตามความเหมาะสมที่สุด

-เพราะ เหตุใดทัวร์ของเราบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า? เนื่องจากการเดินทางของเราเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกันกับทัวร์ขนาดใหญ่ทั่วไป  ดังนั้นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คำนวนออกมาอาจจะสูงกว่าโดยเราคำนึงถึงความ พอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

 

 

  **รับจำนวนกรุ๊ปละ 6 ท่าน** (สูงสุด 6 คน)

โทร.02-946-1169 แฟกส์. 02-946-1168

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันเดินทาง

กทม.
23.00 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู  8 Row Q   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความ สะดวกในการต้อนรับและเชคอินสายการบิน EVA เที่ยวบินที BR 61
                        *****ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100   มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผักผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ******
วันที่หนึ่ง กทม. - เวียนนา - ฮัลสตัทท์
 02.35  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 08.45  เดินทางถึงกรุงเวียนนา หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ไกด์รอรับท่านและนำท่านขึ้นรถส่วนตัวเพื่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองฮัลสตัทท์ โดยระหว่งทางท่านจะได้เห็นและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของชนบทที่สวยงาม
กลางวัน - เย็น แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น       ช่วงบ่ายๆ เดินทางถึงฮัลสตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปีเดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut       เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรียและมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage

วันที่สอง

ฮัลสตัทท์ - ซัลส์บวร์ก

 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซัลสบวร์กเมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติก    ที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต  เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น   จากนั้นข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ให้ท่านขมวิวพาโนรามาของเมืองซัลส์บวร์ก     แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย แวะชมมหาวิหารประจำเมือง    มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้       ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
เย็น รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าสู่ที่พักในซัลส์บวร์ก ที่พักเป็นบ้านพักแบบ Hostel ที่สะอาด สะดวกสบาย สามารถเดินถึงใจกลางเมืองเพียงใช้เวลา 5 นาที
 
วันที่สาม ซัลส์บวร์ก-Grossglockner
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พาท่านไต่ระดับไปตามเส้นทางอันโด่งดังสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของออสเตรีย Grossglockner
บ่าย-เย็น หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว        มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกันตามอัธยศัย จนได้เวลาอันสมควร รับประทานอาหารมื้อค่ำและพาท่านเข้าสู่ที่พัก (**คืนนี้เราอาจพักบนกระท่อมบนภูเขาหรือในเมืองข้างล่าง  ขึ้นอยู่กับที่พักบนเขาว่าเต็มหรือไม่**) 
 
วันที่สี่ Grossglockner-ไฮลิงเกนบลัท
 เช้า-เย็น รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมือง Heiligenblunt  เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์      ชมโบสถ์แห่งเมืองซึ่งเป็นที่มาของตำนานเล่าขานของอัศวินผู้ที่จะนำหยดเลือดพระเยซุ กลับสู่บ้านเกิด แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น      มีเวลาพาท่านเดิมชมถ่ายรูปและพาท่านนั่งรถสัมผัสบรรยากาศรอบๆจนได้เวลาอันสมควรแวะทานอาหารเย็นก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พักเป็นบ้านพักแบบ Penzion ของชาวบ้านที่เปิดให้พัก หรือ โรงแรม
 
วันที่ห้า ไฮลิงเกนบลัท-ออสเตรีย-เซสกี ครุมลอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  นำท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเชค       ที่มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาท ครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
กลางวัน แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น   ช่วงบ่ายๆเย็นๆ เดินทางถึงครุมลอฟ   แวะชมย่านเมืองเก่าคลาสสิค “Senete Square” และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะผลิตผลจากแก้วโบฮีเมีย
เย็น รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ที่พักเป็นบ้านพักแบบ Penzion ของชาวบ้านที่เปิดให้พัก หรือแบบโรงแรม
 
 วันที่หก เซสกี ครุมลอฟ-ปราก
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  ให้ท่านชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) มรดกโลกชิ้นหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ    อยู่บนเนินเขาอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำพอดี ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงปรากสู่ปราก (Prague)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 โดยองค์การยูเนสโก   ในหน้าประวัติศาสตร์ของปรากนั้นมีหลักฐานว่าสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 9 และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  และปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 กษัตริย์บอริวอจ พรีมิสโลเวก (Borivoj Premyslovec)           ทรงสร้างปราสาทขนาดใหญ่บนเขาสูงสง่าเหนือแม่น้ำ Vltava และเขา Hradchin และมีการขนานนามปราสาทแห่งนี้ว่า ปราฮา (Praha) ซึ่งเป็นชื่อเรียกกรุงปรากในภาษาเช็ก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  นำท่านชมกรุงปราก ดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก เป็นที่เลืองลือและมีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี             จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส บารอค    รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม   เริ่มการชมจากจตุรัสเมืองเก่า Old Town Square สตาเร เมสโต อันเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก     และหอนาฬิกาดาราศาสตร์ นาฬิกาโบราณทุกชั่วโมงจะมีตุ๊กตาออกมาบอกเวลา และจักรราศีของ ดวงดาวในแต่ละวัน   อีกทั้งยังเป็นนาฬิกาเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป ชมโบสถ์ทีน (Tyn Church) ในบริเวณเมืองเก่าที่เล่ากันว่าตอนค่ำคืนมีผีดุ เพราะในยุคกลางสมัยก่อนมีการประหารชีวิตพวกแข็งข้อหวังยึดอำนาจการปกครองกัน    เมื่อถูกจับได้ก็มีการตัดหัวกันกลางเมืองเก่า เพื่อมิให้เอาเยี่ยงอย่าง ชม อนุสาวรีย์ของจอห์น ฮุช (John Hush)และชมสะพานชาร์ลส (Charles Bridge)      ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชื่อเดิมเรียกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ได้เปลี่ยนชื่อตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล สองข้างแนวสะพานชาล์ส มีรูปปั้นนักบุญรวม 26 องค์  เป็นสะพานที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าสองข้างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกฃื้อ สินค้าพื้นเมืองต่างๆ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นและนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
  
 วันที่เจ็ด ปราก
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก         นำเข้าชม “ปราสาทปราก” Prague Castle    ศูนย์กลางของเมือง ชมโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ปราสาทปรากแห่งนี้       เริ่มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการรัฐบาล และที่พำนักท่านประธานาธิบดี   ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ “มหาวิหารเซนต์วิตัส” มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชคทุกคน   เนื่องจากเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4    กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมอดีตหมู่บ้านช่างทอง    ซึ่งไม่มีบ้านเลขที่หากแต่ใช้สัญลักษณ์แทน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น    หลังอาหารกลางวันให้เวลาท่านเดินเล่มช้อปปิ้งที่ย่านตลาดซื้อของตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นและนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 วันที่แปด ปราก-เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   อำลาปรากนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐออสเตรีย       เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง        เช่น United Nations Industrial Development Organization หรือ (UNIDO)         และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น Organization of Petroleum Exporting Countries หรือ (OPEC)
กลางวัน แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ช่วงบ่ายๆในเวียนนา นำท่านเดินทางเที่ยวชม โดยเริ่มต้นจาก ถนนวงแหวน Ring Strasse ผ่านชมโรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ให้ท่านเดินตลาดสด Narschmark เลือกซื้ออาหาร ผลไม้ต่างๆ ตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นและนำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่เก้า เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  นำท่านไปยังพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังแห่งราชวงศ์โฮฟบวร์กของออสเตรียพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับบวร์ก ที่มีอิทธิพลมากที่สุดราชวงศ์หนึ่ง เยี่ยมชมความอลังการ ความหรูหราที่เค้าว่ากันว่าพระราชวังแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังแวร์ซายส์ ของฝรั่งเศส หลังจากนั้นเดินเยี่ยมชมสวนดอกไม้ที่สวยงาม ด้านหลังไปยัง Gloriette ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นเวียนนาได้ทั้งเมือง  ตามด้วย โบสถ์สเตฟาน โบสถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา สร้างสไตล์โกธิค ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลังคาโบสถ์ได้แรงบันดาลใจมาจากพรมอาหรับ เดินถนนคาร์นเนอร์ ถนนช็อปปิ้งอันเลื่องชื่อของเวียนนา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.30น. ส่งถึงสนามบิน เพื่อเชคอินเที่ยวบินที่ BR 62
19.35น. เที่ยวบินที่ BR 62 ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา
วันที่สิบ กทม.
11.10น. เดินทางถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ
  หมาย เหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
   

 

 ราคาพักห้องคู่ (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านละ

(High Season)

ผู้ใหญ่ท่านละ

(Low Season)

 เดินทาง 6 คน  112,500  109,500

 

High Season : 8-15 เม.ย. / 25 มิ.ย. - 5 ก.ย. / 21 - 31 ธ.ค.

 ราคานี้คำนวนจากบัตรโดยสารสายการบิน Eva Air  ราคายังไม่ได้มีการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ รวมภาษีสนามบินสายการบิน Eva Airways ตามรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารเช้าตามระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 8. ค่าบริการไกด์ท้องถิ่น
 9. ค่า ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 5. ค่าทิปส์ไกด์
 6. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 20,000บาท
 • กรณี วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่อง จากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

 

 

             

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Siamholiday travel Co ., Ltd 1/429 Soi Nuanchan 8, Nuanchan Road Klongkum, Buengkum, Bangkok 10230 Thailand Tel:+662-946-1169 Fax:+662-946-1168
Privacy
Bangkok Weather forecast © weather-wherever.co.uk