Search :
 

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น
Start Date : 12 March 2013
End Date : 20 March 2013
Tour price : 50,000 บาท
Deposite : 20,000 บาท
Document Date : 14 March 2013

ญี่ปุ่น

โตเกียว นิกโก ภูเขาไฟฟูจิ นาริตะ

ข้อมูลสำหรับท่านก่อนเดินทางกับเรา

  • ทัวร์ของเราจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 2 - 6 ท่าน เน้นการเดินทางที่ยืดหยุ่น ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างแท้จริง โดยมียานพาหนะพร้อมคนขับและไกด์ พาท่านสู่เส้นทางและสถานที่แปลกใหม่ตามเมืองต่างๆ
  • เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีที่พักแบบ Bed & Breakfast, Homestay หรือแบบโรงแรมอยู่ในโปรแกรม ส่วนอาหารการกินเราจะจัดเตรียมให้ท่าน เฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางกับเรานั้น ท่านจะได้พบเจอกับอาหารที่มีความหลากหลายและน่าลิ้มลองตามที่ต่า งๆ การให้ท่านเลือกทานอาหารกลางวันและเย็นตามอิสระเองแบบนี้ อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดมากกว่าการจ่ายค่าอาหารแบบเหมารวมและท่านเองก็จะไม่พลาดโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นรสต้นตำรับ โดยที่พักและอาหารนั้นไกด์ของเราจะให้คำแนะนำท่านตามความเหมาะสมที่สุด
  • เพราะเหตุใดทัวร์ของเราบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า? เนื่องจากการเดินทางของเราเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกันกับทัวร์ขนาดใหญ่ทั่วไป ดังนั้นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คำนวนออกมาอาจจะสูงกว่าโดยเราคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก