Search :
 

เกาหลี 5 วัน 3 คืน

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
Start Date : 23 February 2013
End Date : 28 February 2013
Tour price : 30,000 บาท
Deposite : 10,000 บาท
Document Date : 20 February 2013
22.00น.

คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ F  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้ การต้อนรับพร้อมแจกเอกสารพร้อมแล้วฟัง คำชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋าให้กับทาง เจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

00.10น.  ออกเดินทางสู่กรุงโซล โดยสายการบิน  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที)
HELLO KOREA
07.30น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้ (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าของไทย
2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือ
08.30 น.  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ซองโด ระหว่างทางท่านสามารถชื่นชมความงามของทิวทัศน์ ระหว่างการเดินทางที่ต้องข้ามสะพานซองโดซึ่งทอดยาวไปในทะเลมีความยาวโดยประมาณ 22 กิโลเมตร (นับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก)

จากนั้นนำท่านชื่นชมความงามของวัดซองโด หรือ วัดฮึงรูนซา ซึ่งเป็นวัดในสมัยราชวงศ์โคเรียลมีอายุเก่าแก่ประมาณ 613 ปี วัดนี้เคยถูกไฟไหม้ในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานเกาหลี ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่าวัดนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจึงจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาแก่ชาวพุทธนิกายมหายานซึ่งภายใน Main Hall เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญ

10.30 น.  

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะนามิ Nami Island ที่โรแมนติกพร้อมตามรอยซีรี่ย์ชื่อดัง นำท่านเที่ยวชม เกาะนามิ Nami Island ที่แสนโรแมนติกและรอยซีรี่ย์เรื่องWinter Love Song เกาะนามิเป็นเกาะที่มีความงดงามโดยเฉพาะทิวสนที่ยืนต้นเป็นทิวแถว สลับกับไม้พุ่มที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสน ต้นเกาลัดและถ่ายรูปคู่รูปปั้นพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ได้เวลาสมควรพาท่านนั่งเรือกลับมายังฝั่ง

12.00 น. นำท่านชิมไก่ผัดซอสเกาหลี ณ จุดกำเนิดของ Dak Kalbi บนถนนสายเมียงดงเนื้อไก่หั่นพอดีคำ ผัดกับกะหล่ำปี ต๊อก และมันหวาน บนกระทะยักษ์ ห่อกินกับใบงาหรือใบผักกาดหอม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย หรือจะนำข้าวลงผัดในกระทะเป็นข้าวผัดทักคาลบี้ก็ได้ รับประทานกับเครื่องเคียงและผักต่างๆ
14.00 น. จากนั้น นำท่านเดินสู่วัดชินฮันซา จังหวัดคังวันโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง)
17.00 น.   เดินทางถึง วัดชินฮันซา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,000 ปีมาแล้ว ที่สร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรชิลล่า เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปปรางสมาธิองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางลานวัดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสวด อ้อนวอนให้อาณาจักรในคาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน     
18.30 น. อาหารค่ำที่ภัตตาคารแบบ Pork Bulgogi หรือบาร์บีคิวเกาหลี เป็นอาหารแบบดั้งเดิมโดยการ นำหมูมาหมักกับซอสให้มีรสชาดหวานนุ่ม เวลาทานนำมาขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกระทะ พร้อมผักกระหล่ำและเส้นจันทน์เสิร์ฟ
พร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sorak I Park Resort หรือเทียบเท่า
HELLO KOREA
08.00น. 

สูดอากาศยามเช้าที่แสนบริสุทธิ์ของเกาหลี พร้อมเติมพลังกับอาหารเช้าที่โรงแรม เตรียมเดิน ทางตะลุยเกาหลีอีกครั้งในวันนี้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ

09.00น. 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ ซึ่งกิมจิเป็นผักดองที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยม แพร่หลายเพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหาร และป้องกันโรคให้ ท่านได้ทำกิมจิด้วยตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนทุกวิธีการทำ และเชิญทุกท่านถ่ายรูปใส่ ชุดฮันบก ฟรี!!!!

10.00น.

ถึงเมืองมัณฑะเลย์อดีตราชธานี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง แต่สุดท้ายต้องเสียเมืองให้กับอังกฤษในรัชกาลต่อมาคือพระเจ้าสีป่อ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอมรปุระ ซึ่งเคยเป็นราชธานีของพระเจ้ามังระ หรือฉินบูชิน ผู้รับสั่งให้เนเมียวสีหบดี และมังมหานรธายกทัพตีกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งเสียกรุงฯปีพ.ศ.2310นำท่านชม วัดมหากันดายาน ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหารและนำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง เชื่อว่าเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุด ในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาปคองตามัน

12.00 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคารแบบ Pork Calbi หรือ หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อ ของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาย่างบนเตาร้อนน่าลิ้มลองรสชาติ
13.30น. 

นำท่านสู่ เอเวอร์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝันให้ทุกท่านย้อนสู่วัยเด็กอีกครั้งสนุกสนานกับการ เล่นเครื่องเล่นที่ท้าทายแบบ UNLIMIT TICKET อย่างจุใจ Hi-Light ที่พลาดไม่ได้เครื่อง เล่น T- Express รถไฟเหาะตีลังกาที่ จะทำให้คุณตื่นเต้นและเร้าใจไปบน รางไม้ด้วยความเร็วสูงบนระดับ ความสูงที่สูงมาก แล้วปล่อยดิ่งลง
72 องศาถึง 2 ครั้ง จากนั้นนำท่านไปท่องโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ลูกแฝดผสมคู่แรก ของโลกที่เกิดจากการผสมของสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่และตื่นตาไปกับสัตว์ป่าอีก มากมาย

ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
19.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Windsor Castle Hotel (เมืองซูวอน) หรือเทียบเท่า
HELLO KOREA
08.00 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม

09.00น.   นำท่านเดินทางกลับกรุงโซล (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
10.00 น. นำท่านแวะชมสะพาน Gwangnaru Pedestrian ซึ่งเป็นสะพานที่มีความพิเศษกว่าสะพานข้าม แม่น้ำแห่งอื่นๆ เพราะมีสวนสาธารณะอยู่บนนั้น และส่วนใต้สะพานนั้นจะมีห้องแสดงนิทรรศการ และห้องแสดงดนตรีชื่อ Riverview 8th Avenue ตั้งอยู่ซึ่ง8th Avenue นี้จะถูกปูพื้นบางส่วนด้วย กระจกเมื่อขึ้นไปยืนทำให้เรารู้สึกราวกับลอยบนผืนน้ำได้ และนอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็น สถานที่ถ่ายทำละครเรื่องIRIS ซึ่งในห้องนิทรรศการมีการนำภาพนักแสดงมาติดเต็มฝาผนังซึ่ง เป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครที่ตามรอยละครเรื่องนี้ (ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 30 นาที)
10.45 น.

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบก จะทำให้คุณซึมซับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของชาวเกาหลีอย่างลึกซึ้ง ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทาง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ เกาหลี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ไม่ว่า จะเป็น พระที่นั่งคึนจองจอนศาลาเคียงฮวยรู ซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรือ อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร ล่วนแล้วแต่ แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใด ๆ ทั้งสิ้น)หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

12.00 น.

อาหารกลางวันเมนู ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหาร เลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพเสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟพร้อมเครื่อง เคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสมพริกไทยดำ และเกลือ

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง อิสระเดินเล่นที่ สวนสาธารณะพร้อมถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower สถานที่ถ่ายทำละครหลากหลายเรื่อง และเลือก ซื้อตุ๊กตาสุดเลิฟที่ร้าน Teddy Bear Shop

(ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ค่าขึ้นหอคอย N เพื่อชมวิวรอบทิศ 360 องศา และเยี่ยมชม Teddy Bear Museum ท่านละ 12 USD)

15.00น. 

นำท่านชม ศูนย์จำหน่ายโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่ามี คุณภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่โสมเกาหลีจึงได้รับการ พัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและมีราคาถูกกว่าเมืองไทยหลายเท่าให้ ท่านซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน

นำท่านสู่ ร้านเครื่องสำอางค์ปลอดภาษี Kaya Cosmetic Outlet โดยที่นี่ได้รวบรวมเอา เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมทางอินเตอร์เนท และไม่มีขายตามตลาดทั่วไป อาทิ เช่น Skincell, Rojukiss, Rotree โดยที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่สาวสวยมืออาชีพคอยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมกับท่านให้และบางครั้งจะมีการทดลองแต่งหน้าให้กับลูกค้าด้วยให้ท่านได้เลือกซื้อ กลับไปฝากเป็นของที่ระลึกและถูกใจ

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง ซึ่งถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" ซึ่งเป็นตลาดที่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเกาหลี และ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างมากซึ่ง มีแบ่งเป็นหลายๆ ซอย แต่ละซอยเป็นตึกๆ ร้านค้าจำหน่ายทั้งมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอาง ทั้งแบบแบรนด์เนมชื่อดังและ แบรนด์ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีซีดีเพลง รูปดาราเกาหลีและจุดเด่นอีกอย่างคือร้าน เครื่องสำอางที่คนไทยรู้จักดีเช่น Etude, The Face Shop, Skin Foodซึ่งราคาถูกกว่าที่ประเทศไทย
  อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย มัคคุเทศก์สามารถแนะนำร้านอาหารให้ท่าน
20.00 น.  จากนั้นนำท่านข้าที่พัก โรงแรม Sunshine หรือเทียบเท่า
BYE BYE KOREA
08.00 น.

 อาหารเช้าที่โรงแรม

09.00น. 

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร "ฮ็อกเกตนามู" ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตใน ป่าลึกบน ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตรเมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกต นี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค ตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Donghwa duty free เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม หลากชนิดทั้งกระเป๋า รองเท้า แว่นตา นาฬิกา เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม ฯลฯ

นำท่านสู่ อังเครคิม จิวเวอรี่ (Andre Kim Jewelry) ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องประดับที่สวยงาม มากมายไว้ และคุณอังเดร คิม เป็นนักออกแบบผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการแฟชั่นระดับโลกมานาน กว่า 50 ปี จนถึงปัจจุบันนี้เครื่องประดับของ อังเดร คิมได้เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก ซึ่งมีทั้ง

เครื่องประดับที่ออกแบบให้ความรู้สึกอ่อนหวานสำหรับคุณผู้หญิง หรือจะเป็นเครื่องประดับ สำหรับคุณผู้ชาย เช่น รูปรถยนต์ นาฬิกา แว่นตา รวมทั้งเครืองสำอางค์ซึ่งราคาไม่แพง เหมาะ กับเป็นของฝากของที่ระลึกให้คนที่ท่านรักหรือนับถือ

11.00น. 

นำท่านสัมผัสอารมณ์ชิล ชิล ที่ย่าน Walking street แถบ มหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) หรือที่เรียกกันว่าย่านฮงแด (Hongdae Area) ที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะวัฒนธรรม และในยามค่ำคืนก็เป็นย่านสถานบันเทิงยามราตรีอีกทั้งยังมี ร้านอาหารและคลับในราคาที่ไม่แพงตั้งอยู่มากมาย

และในย่านนี้ยังเป็นร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า หมวก โดยมีการจัดร้านแบบเก๋ๆ ตกแต่งไว้อย่างสวยงามและมีสไตล์ นอกจากนี้ยังมีร้านขายเครื่องเขียนที่มีสินค้าแบบน่ารัก เช่น สมุดบันทึก ซองใส่พาสปอร์ต ซองใส่นามบัตร สติ๊กเกอร์น่ารักๆมี ให้เลือกแบบละลานตา

12.30 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคารกับเมนูอร่อยถูกปากคนไทย กับ เมนูจิมดัก เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลีซึมซับด้วยนํ้าชุป รสชาติกลมกล่อม ซึ่งเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลายชนิด
13.30น.  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้า ใกล้สนามบินซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลตน้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม สำเร็จรูป ผลไม้ได้ในราคาพิเศษ
14.00 น. นำเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
17.00น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.55น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ....โดยสวัสดิภาพ...
Privacy

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

    รายละเอียดทัวร์
    อัตราค่าบริการ
    เอกสาร
    ยังไม่เปิดให้จอง

ติดต่อ siamholidaytravel.com

Bangkok Weather forecast © weather-wherever.co.uk